Bestel
Bestel

Huurvoorwaarden

Reservering

De reservering is pas definitief bij het akkoord van de huurder met de overeenkomst en na ontvangst van een eventuele voorafbetaling. Een bevestiging per mail “gelezen en goedgekeurd” is voldoende. De voorafbetaling bedraagt maximum één derde van de huurwaarde. Indien aan de huurovereenkomst en/of de voorafbetaling op de afgesproken datum niet voldaan is, kan de verhuurder de huurovereenkomst eenzijdig opzeggen en de toestellen verder verhuren.

Hiervan kan afgeweken worden indien anders overeengekomen.

Betaling

De klant betaalt contant bij levering of bij ophaling van de goederen zelf bij Pimpompoentje. Indien er voorafbetaling moet gebeuren, moet die gebeuren 3 dagen voor de dag van ingebruikname van de materialen. Naast contante betaling kan ook overgeschreven worden. De som moet wel op de rekening van Pimpompoentje overgeschreven zijn ten laatste 3 dagen voor de datum waarop het materiaal ter beschikking moet zijn.

Transportkosten

De springkastelen en tenten worden steeds door Pimpompoentje geleverd, opgezet, terugafgebroken en afgehaald. Het tijdstip van levering/afhaling is af te spreken. Het transport hiervan is gratis binnen de 15 km van Pimpompoentje tot de plaats waar het materiaal moet geleverd worden. De kilometers worden berekend aan de hand van de routebeschrijving van Google Maps van de snelste weg. Indien de afstand groter is dan 15 km, dan wordt er 0,5 € per km gerekend vanaf kilometer 16.

Voorbeeld : afstand bedraagt 33 km, dan bedraagt de transport kost 36 € nl. 33km - 15km gratis = 18 km te betalen aan 0,5€/km. (36 € =18x0,5 x 4 (2x heen en terug voor springkastelen en tenten).

Andere materialen (tafels, stoelen, bestek, glazen, enz...) kunnen door de klant zelf worden afgehaald of Pimpompoentje kan dit leveren bij u thuis tegen een kilometervergoeding van 0,5€/km en met een minimum van 5 €. Ook hier worden de kilometers berekend aan de hand van de routebeschrijving van Google Maps van de snelste weg.

Annulatie

In geval van annulatie binnen twee weken voor de vermelde verhuurdatum, zoals die in de huurovereenkomst vermeld staat, zal de huurder gehouden zijn de volle huurprijs te betalen aan de verhuurder, welke ook de reden van annulatie mogen wezen. Bij vroegere annulatie worden alle eventuele voorafbetalingen terugbetaald. Bij aanhoudend slecht weer wordt hierop een uitzondering gemaakt voor springkastelen. Bij springkastelen is er een gratis annulatie mogelijk tot 2 uur voor levering.

Ondergrond

Een springkasteel moet steeds op een zachte vlakke ondergrond (gras) geplaatst worden. Indien dit onmogelijk is, gelieve dit bij reservatie te vermelden zodat wij het nodige materiaal kunnen voorzien. Zo niet kan altijd geweigerd worden het springkasteel op te stellen. Het kasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein, of op plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen. Als op vraag van de huurder het kasteel op een harde ondergrond (klinkers) dient geplaatst te worden kan het niet verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijke voor de eventuele schade die daaruit volgt.

Plaatsing

Voor plaatsing hebben wij een vlakke doorgang nodig van minimaal 1 meter breedte (liefst meer). wij zetten geen springkastelen over een draad of hek! u dient als huurder een doorgang te voorzien die breed genoeg is om door te kunnen met het springkasteel. Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden. De motor mag niet afgedekt worden en de luchttoevoer moet gestrekt blijven. Gelieve een meter vrije ruimte rondom het springkasteel te voorzien.

Elektriciteit

De huurder voorziet een verlengkabel met aarding (230V – 16A) tot aan de achterkant van het springkasteel.

Pater Familias

Een verantwoordelijk persoon moet permanent op het toestel letten. Dit is in sé de persoon die het contract heeft ondertekend. Indien die persoon niet aanwezig is, graag iemand anders voorzien die ter plaatse is. De huurder moet waken over de goede werking van de hem toevertrouwde materialen en de nodige zorg dragen voor de gehuurde materialen zoals een goede huisvader.

Veiligheid

Het kasteel mag enkel betreden worden onder toezicht van minstens één volwassene. Het is verboden om op de muren te klimmen, hangen en naar beneden te trekken. Het is verboden om te eten, drinken, roken, huisdieren, speelgoed, scherpe voorwerpen,... op het kasteel te brengen. Het kasteel mag niet met schoenen betreden worden. Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen en niet voor volwassenen. Men dient erop toe te zien dat de kinderen niet achter het kasteel aan de ventilator komen en het kasteel aflaten.

Wat bij regen?

Het springkasteel moet gans de huurperiode opgeblazen blijven (dus ook bij regen). Enkel bij hevige rukwinden moet het kasteel afgelaten en dubbelgevouwen worden zodat het water niet in het kasteel kan lopen. Koppel ook de motor en elektriciteitsleidingen af en leg deze op een droge plaats. Na de storm dient het kasteel zo snel mogelijk terug opgeblazen te worden zodat het terug kan drogen. Let op : dek de motor van het springkasteel nooit af anders verbrandt hij. De toevoerbuis tot de motor moet ook steeds gestrekt blijven ter voorkoming van verbranding van de motor.

Storm

Bij stormweer worden tenten en springkasteel niet opgezet. De veiligheid van de gebruikers kan dan niet gegarandeerd worden. Bovendien is de kans op schade aan het materiaal ter plaatse groot. Wat als er storm opsteekt? Springkasteel leeg laten lopen zoals hier boven vermeld. Wat tenten betreft, probeer die hermetisch af te sluiten zodat geen wind binnen kan. Check of alle verankering nog goed vast zitten en voorzie eventueel extra verankering. Verlaat de tent zo snel mogelijk.

Schade en/of defect

Bij defect of schade tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen op het nummer 0470/40.49.14  Pimpompoentje houdt rekening met de normale slijtage van de toestellen. Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is
verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de huurperiode. Na het opzetten van tenten en springkastelen kunnen reeds aanwezig schades vermeld worden in het huurcontract als zijnde “reeds aanwezig bij levering” zodoende discussies nadien te
vermijden. Bij eventuele vaststelling van schade – al dan niet opzettelijk toegebracht – moet deze betaald worden door de huurder of zijn verzekering. En dit na ofwel voorlegging van de factuur van herstelling door de verhuurder ofwel bij totaal verlies na vaststelling daarvan. Bepaalde materialen worden niet hersteld, maar worden onmiddelijk vervangen door nieuw materiaal. Deze nieuwprijs wordt vergoed door de huurder.

Onderstaande tabel heeft een overzicht van de schadevergoeding bij vervangen van het beschadigde of verdwenen materiaal.

MateriaalSchadevergoeding in € incl. BTW
 Bestek per stuk1 €
 Glas  per stuk2 €
 Servies per stuk2€
 Stoel per stuk20€
 Tafel per stuk80 €
 Onderdelen tentVergoeding volgens geldende marktprijs
 Springkasteel, verlichting en verwarmingVergoeding volgens opgemaakt schadebestek

Vaststelling schade of verdwijning

Pimpompoentje checkt alle materiaal grondig bij terugname. Alle items worden geteld en gecontroleert op schade en/of mogelijkheid tot hergebruik. De verdwenen items of beschadigde items die niet meer kunnen worden gebruikt, worden door de huurder vergoed volgens bovenstaande tabel.

Aansprakelijkheid

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of
afbouw.

Diefstal

De huurder doet het nodige om diefstallen te vermijden. Indien mogelijk worden de gehuurde goederen achter slot en grendel geplaatst ‘s nachts of op ieder ogenblik dat het materiaal onbeheerd wordt achtergelaten. Bij diefstal is de huurder steeds verantwoordelijk.

Aanvaarding

Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden.

Klaar om te bestellen?

Heb je nog vragen? Neem dan eerst contact met ons op.

Voorwaarden? Kilometerberekening? Lees het allemaal in onze huurvoorwaarden.

Bestel

Voorzorgsstraat 27 | 1930 Zaventem

info@pimpompoentje.com | +32 470 40 49 14

Bestel
© 2022 Pimpompoentje - Alle rechten voorbehouden
om jullie nog sneller van dienst te kunnen zijn vragen wij u om ons contactformulier op de website in te vullen. telefonisch kunnen wij niet zien wat nog beschikbaar is. wij antwoorden u zo spoedig mogelijk.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram