Bestel
Bestel

Huurvoorwaarden

Reservering

De reservering is pas definitief bij het akkoord van de huurder met de overeenkomst en na ontvangst van een eventuele voorafbetaling. Een bevestiging per mail “gelezen en goedgekeurd” is voldoende. De voorafbetaling bedraagt maximum één derde van de huurwaarde. Indien aan de huurovereenkomst en/of de voorafbetaling op de afgesproken datum niet voldaan is, kan de verhuurder de huurovereenkomst eenzijdig opzeggen en de toestellen verder verhuren.

Hiervan kan afgeweken worden indien anders overeengekomen.

  Betaling

   De klant betaalt contant of met payconiq bij levering of bij ophaling van de goederen zelf bij

      Pimpompoentje. Indien er voorafbetaling moet gebeuren, moet die gebeuren

      7 dagen na ontvangst van de offerte. Naast contante betaling kan ook

      overgeschreven worden. De som moet wel op de rekening van Pimpompoentje

      overgeschreven zijn ten laatste 3 dagen voor de datum waarop het materiaal ter

      beschikking moet zijn.

 

Transportkosten

De springkastelen en tenten worden steeds door Pimpompoentje geleverd, opgezet, terugafgebroken en afgehaald. Het tijdstip van levering/afhaling is af te spreken. Het transport hiervan is gratis binnen de 15 km van Pimpompoentje tot de plaats waar het materiaal moet worden geleverd. De kilometers worden berekend aan de hand van de routebeschrijving van Google Maps van de snelste weg. Indien de afstand groter is dan 15 km, dan wordt er 0,5 € per km gerekend vanaf kilometer 16.

 

Voorbeeld : afstand bedraagt 33 km, dan bedraagt de transport kost 36 € nl. 33km - 15km = 18 km x 0,5 x 4 (2x heen en terug voor springkastelen en tenten).

 

Andere materialen (tafels, stoelen, bestek, glazen, enz...) kunnen door de klant zelf

worden afgehaald of Pimpompoentje kan dit leveren bij u thuis tegen een

kilometervergoeding van 0,5 €/km. Ook hier worden de kilometers berekend aan de hand

van de routebeschrijving van Google Maps van de snelste weg.

 

    Servies

  Wij vragen om het servies netjes af te wassen en netjes weer in de voorziene bakken/dozen   

     te plaatsen die u kreeg bij de levering. Indien dit niet gebeurt zien wij ons genoodzaakt om  

     hiervoor een vergoeding te vragen van 50 euro. Indien er glazen,borden of servies stuk gaat  

     gelieve dit duidelijk te noteren zodat wij bij het controleren kunnen zien of dit klopt. Dit maakt    

     het werken voor ons sneller en gemakkelijker. Indien dit niet gebeurt (afwassen) zullen wij

     genoodzaakt zijn deze nadien te verrekenen op factuur en doorsturen naar de klant per mail.

 

 Annulatie

        In geval van annulatie binnen twee weken voor de vermelde verhuurdatum, zoals die in de  

        huurovereenkomst vermeld staat, zal de huurder gehouden zijn de volle huurprijs te

        betalen aan de verhuurder, welke ook de reden van annulatie mogen wezen. Bij vroegere

        annulatie worden alle eventuele voorafbetalingen terugbetaald. Bij aanhoudend slecht weer

        wordt hierop een uitzondering gemaakt voor springkastelen. Bij springkastelen is er een

         gratis annulatie mogelijk tot 2 uur voor levering.

 

Ondergrond

      Een springkasteel moet steeds op een zachte vlakke ondergrond (gras) geplaatst worden.

       Indien dit onmogelijk is, gelieve dit bij reservatie te vermelden zodat wij het nodige

       materiaal kunnen voorzien. Zo niet kan altijd geweigerd worden het springkasteel op te

       stellen. Het kasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein,

       of op plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen. Als op vraag van de huurder het

       kasteel op een harde ondergrond (klinkers) dient geplaatst te worden kan het niet

       verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijke voor de eventuele schade die daaruit

       volgt.

 

       Plaatsing

       Voor plaatsing hebben wij een vlakke doorgang nodig van minimaal 1 meter breedte (liefst

       meer). Wij heffen het springkasteel niet over muren/poortjes of andere omheiningen.

       Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden. De motor mag

       niet afgedekt worden en de luchttoevoer moet gestrekt blijven. Gelieve een meter vrije

       ruimte rondom het springkasteel te voorzien. Bij slecht weer kan de verhuurder beslissen

       om het springkasteel niet op te zetten en dit uit veiligheidsoverwegingen.

 

         Elektriciteit

     De huurder voorziet een verlengkabel met aarding (230V – 16A) tot aan de achterkant

       van het springkasteel.

 

 Pater Familias

     Een verantwoordelijk persoon moet permanent op het toestel letten. Dit is in sé de 

      persoon die het contract heeft ondertekend. Indien die persoon niet aanwezig is, graag

      iemand anders voorzien die ter plaatse is. De huurder moet waken over de goede werking

      van de hem toevertrouwde materialen en de nodige zorg dragen voor de gehuurde

      materialen zoals een goede huisvader.

 

    Veiligheid

     Het kasteel mag enkel betreden worden onder toezicht van minstens één volwassene.

     Het is verboden om op de muren te klimmen, hangen en naar beneden te trekken. Het is

      verboden om te eten, drinken, roken, huisdieren, speelgoed, scherpe voorwerpen,... op

      het kasteel te brengen. Het kasteel mag niet met schoenen betreden worden.

      Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen en niet voor volwassenen. Men dient erop toe

      te zien dat de kinderen niet achter het kasteel aan de ventilator komen en het kasteel

      aflaten.

 

     Wat bij regen?

    Het springkasteel moet heel de huurperiode opgeblazen blijven (dus ook bij regen).

     Enkel bij hevige rukwinden moet het kasteel afgelaten en dubbelgevouwen worden zodat

      het water niet in het kasteel kan lopen. Koppel ook de motor en elektriciteitsleidingen af

      en leg deze op een droge plaats. Na de storm dient het kasteel zo snel mogelijk terug

      opgeblazen te worden zodat het terug kan drogen. Let op : dek de motor van het

      springkasteel nooit af anders verbrandt hij. De toevoerbuis tot de motor moet ook

      steeds gestrekt blijven ter voorkoming van verbranding van de motor

 

     Storm

  Bij stormweer worden tenten en springkasteel niet opgezet. De veiligheid van de 

  gebruikers kan dan niet gegarandeerd worden. Bovendien is de kans op schade aan het

  materialen ter plaatse groot. Wat als er storm opsteekt? Springkasteel leeglaten

  lopen zoals hier boven vermeld. Wat tenten betreft, probeer die hermetisch af te

  sluiten zodat geen wind binnen kan. Check of alle verankering nog goed vast zitten en

  voorzie eventueel extra verankering. Verlaat de tent zo snel mogelijk.

 

     Schade en/of defect

    Bij defect of schade tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen op

     het nummer 0470/40.49.14. Pimpompoentje houdt rekening met de normale slijtage van de

     toestellen. Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is

     verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de huurperiode. Na het opzetten van

     tenten en springkastelen kunnen reeds aanwezig schades vermeld worden in het

     huurcontract als zijnde “reeds aanwezig bij levering” zodoende discussies nadien te

     vermijden. Bij eventuele vaststelling van schade – al dan niet opzettelijk toegebracht –

     moet deze betaald worden door de huurder of zijn verzekering. En dit na ofwel    

     voorlegging van de factuur van herstelling door de verhuurder ofwel bij totaal verlies na

     vaststelling daarvan. Bepaalde materialen worden niet hersteld, maar worden onmiddellijk 

     vervangen door nieuw materiaal. Deze nieuwprijs wordt vergoed door de huurder.

     Onderstaande tabel heeft een overzicht van de schadevergoeding bij vervangen van het

     beschadigde of verdwenen materiaal

 

    

 Materiaal

Schadevergoeding in € incl. BTW

 Bestek per stuk

1 €

 Glas  per stuk

2 €

 Servies per stuk

2€

 Stoel per stuk

20€

 Tafel per stuk

80 €

 Onderdelen tent

Vergoeding volgens geldende marktprijs

 Springkasteel, verlichting en verwarming

Vergoeding volgens opgemaakt schadebestek

Niet netjes afwassen van servies

50 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaststelling schade of verdwijning

 Pimpompoentje checkt alle materiaal grondig bij terugname. Alle items worden geteld en gecontroleerd op schade en/of mogelijkheid tot hergebruik.   De verdwenen items of beschadigde items die niet meer kunnen worden gebruikt, worden door de huurder vergoed volgens bovenstaande tabel.

  

    Aansprakelijkheid

   De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van

    welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk

    gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of

    afbouw.

 

    Diefstal

 De huurder doet het nodige om diefstallen te vermijden.

 Indien mogelijk worden de gehuurde goederen achter slot en grendel geplaatst ‘s nachts of op ieder ogenblik dat het materiaal onbeheerd wordt           achtergelaten.

 Bij diefstal is de huurder steeds verantwoordelijk.

 

 Aanvaarding

  Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van

  deze voorwaarden. Deze wordt goedgekeurd via mail met ‘’gelezen en goedgekeurd’’ door de   

  huurder.

Klaar om te bestellen?

Heb je nog vragen? Neem dan eerst contact met ons op.

Voorwaarden? Kilometerberekening? Lees het allemaal in onze huurvoorwaarden.

Bestel

Voorzorgsstraat 27 | 1930 Zaventem

info@pimpompoentje.com | +32 470 40 49 14

© 2024 Pimpompoentje - Alle rechten voorbehouden
om jullie nog sneller van dienst te kunnen zijn vragen wij u om ons contactformulier op de website in te vullen. telefonisch kunnen wij niet zien wat nog beschikbaar is. wij antwoorden u zo spoedig mogelijk.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram