Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Verkoopsovereenkomst

De verkoopsovereenkomst komt tot stand tussen Pimpompoentje en de meerderjarige opdrachtgever, op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt. Eenieder die een bestelling plaatst bij Pimpompoentje, verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden.

Een bestelling kan geannuleerd worden door ons daarvan op de hoogte te brengen via email, dit zonder extra kosten binnen de 14 dagen na aankoop (datum aankoop is datum bevestiging bestelling)

Artikel 2. Verzendings- en afhaalopties

2.1. Verzendingskosten

Naast de geafficheerde prijs van het product, wordt nog een verzendkost aangerekend.  Voor België is dit een vaste kost van 6,95 € ongeacht het gewicht. Voor Nederland kunnen deze kosten schommelen in functie van het type en de hoeveelheid van de bestelde Producten, en zijn BTW inclusief. De koper kan het bedrag van deze Kosten raadplegen op de Site door te klikken op “Winkelwagentje”, waar een berekening van het totaal bedrag wordt weergegeven dat overeenstemt met de Aankoopprijs van de Producten samen met de Kosten. Deze Kosten blijven verschuldigd en worden niet terugbetaald aan de koper indien hij de volledige Bestelling of een gedeelte ervan terugzendt krachtens zijn herroepingsrecht, overeenkomstig artikel 4 van de Algemene Voorwaarden.

2.2. Leveringstermijn

België en Nederland: Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 1 tot 4 werkdagen. Heeft een artikel een langere leveringstermijn, dan staat dit altijd zeer duidelijk aangegeven bij het artikel zelf. Het pakket wordt altijd als geheel verzonden. Bij verzending wordt u steeds per e-mail op de hoogte gebracht.

Overige Europese landen: Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 1 tot 14 werkdagen. Heeft een artikel een langere leveringstermijn, dan staat dit altijd zeer duidelijk aangegeven bij het artikel zelf. Het pakket wordt altijd als geheel verzonden.

2.2.1. Wat bij afwezigheid

België: Bij afwezigheid op het tijdstip van levering ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus. U kunt uw pakket vanaf de volgende werkdag afhalen in het dichtstbijzijnde Postkantoor of Postpunt, waar het 14 dagen blijft alvorens naar ons terug te keren.

Overige Europese landen: Wij raden u aan om te kiezen voor een leveringsadres waar iemand aanwezig is om de zending in ontvangst te nemen (werkadres, familie, ...). Bij afwezigheid op het tijdstip van levering ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus. Uw pakket wordt ofwel bij de buren afgeleverd, ofwel opnieuw aangeboden op een ander tijdstip. Bent u op dat tijdstip opnieuw afwezig, dan blijft uw pakket zeven dagen bewaard in het depot van de koerierdienst alvorens het naar ons geretourneerd wordt. U kunt uw pakket gedurende deze periode zelf afhalen in het depot.

Wanneer een naar ons geretourneerde zending opnieuw verzonden moet worden, dan zijn wij genoodzaakt hiervoor de verzendkosten in rekening te brengen, ook wanneer uw bestelling de eerste keer gratis verzonden was!

Wettelijke vermelding: Overeenkomstig de wet "kopen op afstand" bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Pimpompoentje de koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

2.3. Aansprakelijkheid bij vertraging, verlies of transportschade

2.3.1. Vertragingen tijdens het transport

De door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Pimpompoentje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.

2.3.2. Verlies

Overeenkomstig de wet "verkoop op afstand" is Pimpompoentje als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Op het moment dat uw pakket verzonden wordt, ontvangt u van ons een email. Al onze zendingen zijn door ons traceerbaar. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.

2.3.3. Transportschade

Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd, we zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons. U kunt meer lezen over retourneren van artikelen in artikel 4 van onze voorwaarden.

2.4. Afhaalmogelijkheden

Afhaling van artikelen kan gebeuren op zaterdag tussen 10-17 u of na afspraak.  En dit bij Pimpompoentje, Bermstraat 8, B -3012 Wilsele-Putkapel (Leuven)

Artikel 3. Betaling

3.1. Online betaalmethoden

Een online betaling (Paypal, Bancontact, Visa, Mastercard - Carte Bleue) is kosteloos voor de klant en snel. Uw betaling wordt onmiddellijk geregistreerd en wij kunnen uw pakje dan ook meteen verzenden.

3.2. Overschrijving

Wij vragen het totaalbedrag, zoals vermeld op de factuur, binnen de tien dagen over te schrijven op onze rekening met vermelding van het ordernummer.

LET OP! Indien u een overschrijving uitvoert vanuit het buitenland, dient u altijd onze BIC (SWIFT) en IBAN gegevens te vermelden! Doet u dat niet, dan zal uw bank transactiekosten aanrekenen, waarvoor wij niet kunnen instaan. Bij vermelding van de BIC- en IBAN-gegevens is een overschrijving vanuit andere Europese landen kostenloos. Voor klanten van de Nederlandse Postbank: Wij hebben vastgesteld dat er bij deze bank (en enkel daar) toch transactiekosten worden aangerekend indien Postbank klanten niet aanduiden dat zij de kosten op zich nemen. Gelieve daar dan ook op te letten, bij twijfel kunt u contact opnemen met de Postbank zelf.

3.3. Bij afhaling van de artikelen

U kunt uw bestelling afhalen bij Pimpompoentje, Bermstraat 8, B-3012 Leuven. Dit op zaterdag vrijblijven tussen 10u - 17u of op andere dagen na afspraak! Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij niet veel wisselgeld in huis, wij vragen u dan ook zoveel mogelijk met pasmunt te betalen. Betalingen met Bancontact zijn op dit ogenblik nog niet mogelijk, cheques worden niet aanvaard.

3.4. Cash bij levering (rembours)

Levering onder rembours worden door ons niet uitgevoerd. Alle bestelling zijn reeds voorafbetaald.

Artikel 4 - Reclamaties en retourneren van aangekochte artikelen

4.1. Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over uw aankoop, dan bieden wij u de mogelijkheid ons het artikel binnen een termijn van veertien kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling terug te bezorgen. U dient ons hiervan altijd schriftelijk (via email) en vooraf op de hoogte te brengen. Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer. Retourzendingen gebeuren op risico van de verzender, in dit geval de klant. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd!

4.2. Ruilen tegen ander artikel

Indien u het verkeerde artikel hebt besteld (vb. foute maat bij kledij) kan dit geruild worden. De klant dient ons daartoe schriftelijk (per mail) op de hoogte van te brengen. De klant stuurt het foute artikel terug en betaald extra de transportkosten van de nieuwe zending (port wordt bepaald i.f.v. de zending) Eens de retourzending en de portkosten ontvangen zijn, wordt het correcte artikel opgestuurd.

4.2. Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden

Zoals beschreven in punt 4.1, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald. Brengt u het artikel persoonlijk terug, dan betalen wij het bedrag terug bij afleveren van het artikel. Verzendingskosten voor de retourzending worden niet terugbetaald.

4.3. Weigering retourzending

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden van schade of gebruiks-slijtage aangebracht door schuld anders dan  of de leverancier van het artikel.

4.4. Schade

Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Controleer uw zending dan ook dadelijk na ontvangst! Stelt u toch schade vast aan de door u bestelde artikelen, dan vragen wij u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Tracht nooit een beschadigd artikel zelf te repareren! Gooi nooit de postverpakking of de verpakking van het artikel weg vooraleer u heeft vastgesteld dat uw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren! Wij laten u via email weten hoe de retourzending moet verlopen.

Artikel 5 - Het gebruik van cadeaucheques en kortingscodes

5.1. Cadeaucheques

5.1.1. Een Pimp o mpoen tje cadeaucheque is geldig voor de aankoop van producten bij Pimp ompoe ntje en dit voor het bedrag gekoppeld aan de code, vermeld op de cadeaucheque. Op dit ogenblik kan er slechts één cadeaucheque per aankoop gebruikt  wo rden. De cadeaucheque is geldig op het volledige gamma van Pimpompoentje en op alle producten en services die zowel online als niet online te bestellen zijn.

5.1.2. Een Pimpo mpoen tje cadeaucheque kan niet worden gecombineerd met de andere kortingscodes. Een cadeauchèque mag niet worden gebruikt voor de aankoop van een andere cadeauchèque.

5.1.3. Een Pimpo mpoen tje cadeaucheque kan onder geen enkele voorwaarde worden teruggenomen of ingeruild voor contant geld. Wanneer het bedrag van de geplaatste bestelling (inclusief verzendkosten) groter is dan het bedrag van de cadeaucheque, dan wordt het resterende bedrag in rekening gebracht. De bestelling wordt pas verzonden wanneer het totale verschuldigde bedrag is voldaan. Wanneer het bedrag van de geplaatste bestelling (inclusief verzendkosten) kleiner is dan het bedrag van de cadeaucheque, dan blijft het resterende bedrag gekoppeld aan de code vermeld op de cheque en dit gedurende de geldigheidsduur van de cheque.

5.1.4. Een Pimpomoentje cadeaucheque is geldig tot een jaar na datum van uitgifte ervan. Vervallen cadeaucheques kunnen onder geen enkele voorwaarde worden teruggenomen of uitbetaald. Een cadeauchèque die verloren gegaan, gebruikt door een derde partij of gestolen is, kan onder geen enkele voorwaarde worden terugbetaald.

Artikel 6 - Artikelprijzen en -informatie

Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW, inclusief verzendingskosten voor de Benelux. Voor andere landen komt er nog een transportkost bij (zie artikel 2). De prijs die je betaald, is de prijs op de website. Indien er een foutieve prijsaanduiding is gebeurd, behouden wij het recht een andere prijs te hanteren. Wij trachten onze artikelbeschrijvingen en fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie aangaande de artikelen zoals afmetingen en gewichten, betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. U kunt steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

Al onze artikelen zijn goedgekeurd volgens de EU richtlijnen en zijn CE-gecertificeerd. De aansprakelijkheid berust bij de fabrikant. Pimpompoentje sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid van problemen met deze artikelen uit. Bij eventuele problemen met een artikel vragen wij u ons te contacteren, wij nemen vervolgens contact op met de fabrikant en zorgen voor een oplossing.

Artikel 8 - Privacy

Pimpompoentje maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Pimpompoentje zal uw klantgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden door Pimpompoentje om u vrijblijvend interessante informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te doen, dit enkel indien u daar bij uw inschrijving uitdrukkelijk om verzoekt door inschrijving voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.

Op uw verzoek zal Pimpompoentje uw klantgegevens uit de database verwijderen. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren.

Artikel 9 - Eigendomsrecht

Pimpompoentje blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Pimpompoentje en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.

Scroll naar top